Закажете компјутер

Иницијативен контакт

”Можете да ме контактирате на телефон, преку e-mail, па и на социјалните мрежи.”

Ми ја кажувате ситуацијата

”Потребно е да ми докажете дека стварно ви е потребен компјутер, секако со вистински документи.”

Прилог на документи

”Потврда дека сте самохран родител, примате социјална помош, документ за претходно завршено одделение на вашето дете.”

Анализа на приложените документи

”По разгледување на документите одлучувам дали ви е навистина потребен компјутер.”

Ви праќам повратен контакт маил или повик

”После овој процес, ќе бидете контактирани да договориме за донација на компјутер.”

Достава

”Компјутерот го добивате од 2-5 работни денови, зависно од колку имам да склопам во моментот.”

01

Цени

Компјутер

  • Составување на компјутерот
  • Инсталирање оперативен систем (лиценциран)
  • Доставување на компјутерот

МКД 0.00